Zahradní restaurace

zrest1

„Občerstvení pod deštníkem“ je určeno k prodeji a konzumaci nápojů, zmrzliny, kávy a pod., v rekreačních střediscích i v dalších vhodných místech. Deštník má naprosto stabilní konstrukci a proto v místě jeho zřízení není vyžadováno provedení jakéhokoliv základu.

Celková zastřešená plocha je přibližně 60 metrů čtverečních. Užitečná, neboli spotřebitelská, plocha je přibližně 46 metrů čtverečních, plocha určená k obchodní činnosti je přibližně 12,5 metrů čtverečních.

Optimální počet spotřebitelů je asi 30 osob. Celková hmotnost „Občerstvení pod deštníkem“ je zhruba 4000 kg.

Součásti a konstrukce

 • základní konstukce včetně výsuvných horizontálních podpěr
 • vnější podpěrný sloup s výsuvným zařízením
 • vnitřní podpěrný sloup
 • střecha včetně kovové výztuhy
 • vnitřní vybavení
 • vnější vybavení včetně dveří

Základní konstrukce je ocelová. Spolu s horizontálními podpěrami, vnějším a vnitřním podpěrným sloupem tvoří stožár deštníku.

Vnější podpěrný sloup je ocelová trubka kruhového průřezu, upevněná k základní konstrukci a zajištěná šrouby. Vně trubky je umístěn výsuvný mechanismus, používaný při zvedání nebo sklápění střechy deštníku a spodní uchycení výztuh.

Vnitřní podpěrný sloup je ocelová trubka čtvercového průřezu zasunutá a vedená na válečkovém vedení ve vnější trubce. V horní části trubky jsou upevněny horní úchyty vyztužení.

Střecha deštníku je zhotovena z polyesterové látky potažená PVC „Precontraint 502“ vyrobené francouzskou firmou FERRARI. Střecha je vodoodpudivá a nehořlavá, vyztužená dvaceti hliníkovými tyčemi a je upevněna pomocí tkaniček a kožených řemenů.

Pult je sestevan se svislých sloupků zasunutých do úchytů v základně a se zavěšených svislých prvků obkladů prodejního pultu. Na obkladech jsou umístěny vnější desky pro zákazníky, vnitřní desky a dole podnožky.Podlaha uvnitř baru je tvořena 10 lichoběžníkovými dřevovláknitými deskami, tvrdými a odolnými proti vodě. Tyto desky jsou položeny na horizontálních podpěrách základní konstrukce – tyto desky se nestýkají s půdou. Ve svislé části jsou umístěny kývavé vchodové dveře. Pultové součásti jsou vyrobeny z celistvého dřeva – druh dřeva je možno dohodnout. Pod pultem je volný prostor pro uložení potřebného vybavení (ledniček, chladniček apod.) a prodávaného zboží.

Vnější vybavení „Občerstvení pod deštníkem“ sestává s 20 konstukčních součástí s vmontovanými okenními tabulemi. Tyto okenní tabule jsou vytvořeny průsvitným polykarbonátem s UV filtrem – hmotou nehořlavou, nerozbitnou a odolnou proti nárazům. Dvěma segmenty vnějšího vybavení jsou dveře s patetním zámkem upevněné proti sobě. Celek je namontován na svislých sloupcích a je vhodnou vnější ochranou před atmosferickými vlivy – deštěm a větrem.

Veškeré kovové konstrukční součásti deštníku a občerstvovacího místa jsou zajištěny proti korozi zinkovým povlakem a navíc elektrostaticky natřeny ochranným nátěrem práškovou metodou.

Dřevěné součásti jsou natřeny bezbarvým vodoodpudivým nátěrem.

Montáž a technické požadavky

Montáž je nutno zahájit vyhledáním relativně horizontálního a rovného povrchu (asi 60 metrů čtverečních) o průměru 9m.

Pořadí montážních prací:

 • Umístění základní konstukce a zasunutí výsuvných horizontálních podpěr do vybrání v základní konstrukci.
 • Montáž jednotlivých částí pultu včetně podlahy. Hmotnost pultu zajišťuje stabilizaci a svislou polohu stožáru deštníku.
 • Montáž stožáru – vnější podpěrný sloup se zasunutým vnitřním sloupem vsunout do trubky základny a zajistit šrouby.
 • Montáž úchytů a montáž vyztužovacích prvků.
 • Uložení střešní látky na výztuhy a upevnění pomocí tkaniček a řemínků.
 • Upevnění nákupního pultu na vnějším podpěrném sloupu.
 • Postavení a montáž vnějších výztuh včetně dveří.

Montáž nevyžaduje zvedací zařízení a je prováděna ručně, čtyři osoby jsou schopné vykonat montážní práce v průběhu několika hodin. Doporučuje se, aby u montážních prací byl přítomen zástupce výrobce.

Elektrická instalace

Elektrická instalace sestává:

 • z rozváděcí skříňky, v níž jsou zabudovány vypínače (zatížení kontaktů max.16A) a se sériově zapojenými zásuvkami a vypínači.
 • ze čtyř halogenových reflektorů pro osvětlení vnitřního prostoru.

Doprava

Veškeré konstrukční součásti deštníku a pultu nevyžadují použití zvláštního dopravního prostředku ani zvedacího zařízení. Největším elementem je vnější podpěrný sloup stožáru s rozměry 200x3800mm o hmotnosti 140 kg.

Vnitřní vybavení

„Občerstvení pod deštníkem je výrobcem vybaveno následujícím zařízením:

 • barové židle 10 ks
 • sedátka 30 ks
 • hasicí přístroj 1 ks
 • elektrické osvětlení 1 komplet
 • elektrická instalace 1 komplet

Bezpečnostní a hygienické podmínky

 • Na viditelném a snadno přístupném místě je nutno umístit hasicí přístroj.
 • Elektrická instalace musí být zajištěna proti úrazu elektrickým proudem.
 • Majitel nebo nájemce „Občerstvení pod deštníkem“ je povinen zajistit pro náštěvníky možnost používání záchoda nebo tento záchod zřídit.
 • K povinnostem majitele nebo nájemce patří udržování pořádku a čistoty v místnosti občerstvení a v jejím okolí.